Vägen mot hållbar digitalisering inom mjölkproduktionen

Senast ändrad: 06 maj 2024
Hållbar digitalisering

Digitala verktyg för övervakning av djurhälsa, välfärd och produktion används i stor utsträckning inom svensk mjölkproduktion idag. Det behövs dock mer oberoende kunskap om hur dessa verktyg används i det dagliga arbetet på mjölkgårdar, och hur de påverkar gårdens hållbarhet. Detta är något vi vill undersöka i detta fyraåriga tvärvetenskapliga projekt.

Digitalisering och precisionsteknologier har stor potential att bidra i omställningen till ett hållbart livsmedelssystem, genom ökad resurseffektivitet och produktivitet. Idag saknas dock kunskap om hur digitala verktyg utnyttjas inom svensk mjölkproduktion, och hur de påverkar hållbarheten. Denna kunskap är nödvändig för att effektivt kunna utnyttja digitaliseringen för en hållbar utveckling.

Detta projekt har därför som mål att:

a) kartlägga vilka digitala verktyg som används i svensk mjölkproduktion
b) öka förståelsen för hur och varför digitala verktyg används i det dagliga arbetet på mjölkgårdar
c) skatta dessa verktygs påverkan på mjölkgårdarnas sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet
d) identifiera hur användbarheten av digitala verktyg kan ökas för en hållbar utveckling inom mjölkproduktionen.

Genom en enkätundersökning kommer vi kartlägga förekomst och användning av digitala verktyg. Modeller för att skatta de miljömässiga och ekonomiska effekterna på gårdsnivå kommer tas fram. Dessa modeller kommer sedan valideras med data från enkätundersökningen och produktionsdata. De digitala verktygenseffekt på social hållbarhet kommer att undersökas genom information från undersökningen kombinerat med djupintervjuer.

Resultaten från projektet kommer bidra till gårdsanpassat stöd för ansvarsfull, effektiv och hållbar användning av digitala verktyg, vilket i sin tur bidrar till att verktygen kan uppfylla sin fulla potential i övergången till en hållbar mjölkproduktion. 

Projekttid och finansiär:

2021-12-01 – 2025-11-30, finansierat av Formas (2021-02348)

Fakta:

Projektet bedrivs genom sammarbete mellan:

  • Institutionen för Kliniska vetenskaper
  • Institutionen för Ekonomi
  • Växa, Kunskap & Utveckling djurhälsa
  • Rise
  • DeLaval International

 


Kontaktinformation

Lisa Ekman, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
samt Växa Sverige 
lisa.ekman@slu.se, 010-471 07 25