FUnktionell LivsLängd (FULL) - ett bättre mått på mjölkkors livslängd

Senast ändrad: 22 april 2024
Mjölkkor

Målet med detta projekt är att utveckla FULL – FUnktionell LivsLängd hos mjölkkor - ett mått som kombinerar livslängd med hur väl kon "fungerar" i sin miljö/besättning, och som kan användas för att bedöma livskvaliteten hos mjölkkor

Vi kommer att använda data om händelser som en mjölkko upplever under sitt liv och som har effekter på hennes välbefinnande (positiva eller negativa), kvantifiera denna effekt i termer av storlek och varaktighet och kombinera denna information algebraiskt med hennes livslängd till FULL.

Vi kommer att använda expertkunskap för att identifiera relevanta händelser och effekter och tillämpa den resulterande funktionen på data från svenska mjölkbesättningar för att undersöka distributionsegenskaperna hos FULL och för att korsvalidera FULL.

Vi förväntar oss att ha ett mått som fångar livslängden (LL) för en mjölkko, men justerar det för uppskattade välfärdshinder/fördelar, så att det är en bättre uppskattning av en kos funktionella livslängd än LL.

Vi förväntar oss att ha identifierat systematiska effekter som är förknippade med FULL och därmed kan användas för att förklara variationer i FULL, och hur FULL är förknippad med mjölkgårdarnas ekonomiska resultat.

Detta svarar mot direkta behov som uttryckts av mjölkbönder i Sverige och kommer därför att ha goda chanser att implementeras och ha betydande effekt på djurens välfärd och produktivitet.

Fakta:

Projekttid och finansiär:
2024-01-01 -- 2025-12-31

Projektet finansieras av: The Swedish Research Counsil FORMAS

Projektgrupp:

Nils Fall, Professor, Enheten för epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Ulf Emanuelsson,  Forskare, Enheten för epidemiologi

Karin Alvåsen, Forskare, Enheten för epidemiologi,Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) 

Lisa Ekman, Växa

Daiana de Olivera, Linnaeus University.


Kontaktinformation

Nils Fall, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 018-67 13 96
E-post: nils.fall@slu.se