Bakteriefritt Artemia-testsystem in vivo, en verktygslåda för akvakultur- och tvärvetenskaplig forskning

Senast ändrad: 11 maj 2022
En vuxen artemia matas med gröna mikroalger. Foto.

I ett bakteriefritt djur kan näringsprocesser (och andra processer) studeras separat, utan störningar från de mikroorganismer som annars finns i mag- tarmkanalen hos djur som lever i vanliga miljöer. I vilken utsträckning som den specifika process man vill studera påverkas av mikrober kan sedan undersökas genom att tillsätta en känd mikroflora till testsystemet. Sådana gnotobiotiska system (djur med känd mikrobiell flora) anses vara nödvändiga för utvecklingen av ny kunskap om olika aspekter av nutrition och hälsa.