Förbättring av de nationella avelsprogrammen för röding och regnbåge i Sverige med moderna genetiska metoder

Senast ändrad: 11 maj 2022
Ett röding stim. Foto.

Röding och regnbåge är de mest odlade arterna inom svenskt vattenbruk och selektiv avel är en nyckelfaktor för framgångsrik produktion av dessa arter. Detta projekt syftar till att stärka avelsprogrammen för röding och regnbåge genom att kombinera kvantitativa genetiska metoder med modern genotypning genom sekvensering (GBS).