GenoAvel – Genomisk selektion för mer produktiv röding i Sverige

Senast ändrad: 13 december 2023
Ett befruktat ägg från röding. Foto.

Svensk rödingproduktion står idag inför flera utmaningar, såsom sjukdomsutbrott, som hotar dess hållbarhet. Moderna avelsmetoder kan erbjuda lösningar. Genomisk selektion är en banbrytande teknologi som gör det möjligt att identifiera genetiskt överlägsna individer baserat på deras DNA-profil. GenoAvel kommer att implementera genomisk selektion inom röding produktionen genom att utveckla ett chip som innehåller information om flera tusen genetiska markörer som täcker rödingens hela arvsmassa. Projektet är finasierat av Jordbruksverket.

Fakta:

Start- och slutdatum: 2023-07-01 to 2026-06-30

Finansiär: Jordbruksverket.