FRESH - Fish rearing and stress hazards - Publikationer

Senast ändrad: 05 april 2024

FRESH (Fish REaring and Stress Hazards) är ett Formasfinansierat samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs Universitet (GU) som syftar till att öka kunskaperna om fiskars välfärd i odling.

Nedan hittar ni publikationer och annat material från FRESH-projektet. Klicka på var rubrik för att se vad den innehåller.

Vetenskapliga artiklar

Böcker och bokkapitel

  • Sandblom, E., Gräns, A., 2017. Form, function and control of the vasculature. In: Fish Physiology, Volume 36A, The cardiovascular system: morphology, control and function. Eds: Gamperl, K., Gillis, T.E., Farrell, A.P., Brauner, C.J.,; Sections editors: Farrell, A.P., Brauner, C.J.. Elsevier, Academic Press, Cambridge, USA ISBN 978-0-12-804163-5.  Pp 369-433.

Kongressabstrakt

Övrigt