Ur SLU:s kunskapsbank

Foderråvara till odlad fisk - en möjlighet för Sverige

Senast ändrad: 16 januari 2020

Fisk kan odlas med liten miljöpåverkan och utan antibiotika. Däremot saknas inhemsk foderråvara som inte konkurrerar med vår egen mat och som fungerar med fisken. Sverige har en utvecklad hantering av biprodukter och teknik att förädla dessa till andra produkter.

Vi har dessutom nära till Europas största fiskfoderproducenter, med en efterfrågan på ca 1 milj. ton högvärdigt protein per år. Idag importerar de huvudsakligen från Sydamerika.

I vårt arbete utvärderar vi bioreaktorer och insektskompost som metoder för att omvandla matavfall och biprodukter från skogsbruket. Vi studerar även hur musslor från Östersjön kan bli högvärdigt protein. I det arbetet har vi utvecklat teknik för att följa metabolismen av näringsämnen hos fisk. Genom detta har vi möjlighet att med hög precision se hur väl olika foder fungerar.

Utfodring med protein från växtriket ger sämre proteinsyntes jämfört med jäst odlad på biprodukter från jordbruket, vilken mer liknar mönstret för fiskmjöl. Insekter och mikrober är naturlig föda för laxfisk vid olika livsstadier och fiskens matsmältning är bättre anpassad för dessa råvaror. Vårt arbete visar på en stor potential för mikrober och insekter odlade på olika substrat.

Länk till artikel

http://link.springer.com/article/10.1007/s10695-016-0297-0

Referens

Huyben D, Vidakovic A, Nyman A, Langeland M, Lundh T, Kiessling A. 2016. Effects of dietary yeast inclusion and acute stress on post-prandial whole blood profiles of dorsal aorta-cannulated rainbow trout. Fish Physiology and Biochemistry. DOI 10.1007/s10695-016-0297-0

Huyben D, Vidakovic A, Langeland M, Nyman A, Lundh T, Kiessling A. 2017. Effects of dietary yeast inclusion and acute stress on post-prandial plasma free amino acid profiles of dorsal aorta cannulated rainbow trout. Aquaculture Nutrition. Under tryckning.