Mindre foderspill vid ensilering

Senast ändrad: 09 oktober 2020
Vallskörd. Foto.

Metod för att studera hur grödans naturliga mikroflora inverkar på varmgången vid öppnandet av silon.

Varmgång vid öppning av ensilagesilor är det mest besvärande problemet i foderlagringen på svenska mjölkgårdar. Det leder till ekonomisk förlust då stora mängder foder kasseras och är början på hygieniskt dåligt foder med risk för hälsostörningar hos djuren. Osynliga förluster vid plansiloensilering kan uppgå till 20 % av fodret. Vid varmgång och kassaktion ökar förlusterna ytterligare. Jäst är identifierat som trolig orsak. Projektet ska utveckla en metod för att studera hur grödans naturliga mikroflora inverkar på varmgången vid öppnandet av silon och presentera effektiva åtgärder för att avhjälpa problemet. Metoden består i att kunna sterilisera en gröda utan att påverka den kemiska och fysiska sammansättningen. På en sådan gröda kan man utvärdera effekten på varmgång efter att ha tillsatt fältfloran från olika grödor och även testa effekten av olika tillsatta mikroorganismer.

Doktorand:

Kamyar Mogodiniyai Kasmaei

Handledare:

Rolf Spörndly, Peter Udén

 

Doktorsavhandling:

Methods to Study the Relationship between Forage Composition and Silage Fermentation and Aerobic Stability


Kontaktinformation

Rolf Spörndly, forskningsledare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
rolf.sporndly@slu.se, 018-67 19 92, 070-567 21 89