Trädföryngring i betade marker

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En man klappar ett får ute i en grön beteshage.

Som en liten del av ett större projekt (Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik) har på Götala nöt- och lammköttscentrum ett antal poppelsticklingar planterats på betad åker där får hålls. Popplarna har behandlats med en repellent för att avskräcka betesdjuren att röra träden. Trädetableringen och betesskador kommer att utvärderas.

Finansiär är Formas.

Kontakta Karl-Ivar Kumm för mer information.