Vitaminer i ekologiskt odlade baljväxter och gräs

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En kvinna sitter mitt i ett rapsfält.

Grovfoder är idisslarnas största naturliga vitaminkälla och det kan finnas mycket att tjäna på att optimera vitamininnehållet i grovfodret. Det är främst de fettlösliga vitaminerna A, D och E som behöver tillföras via fodret och dessa finns bl a i gröna växter. Syftet med försöket är att ta fram rekommendationer för artval, skördetidpunkt och ensileringsmetod för att få högt vitamininnehåll i grovfodret.

Det här är ett ekologiskt försök och vi har valt att studera blandningarna; timotej-rödklöver, timotej-käringtand och ängssvingel-rödklöver. Förutom olika arter studeras även effekter av olika skördetidpunkter (en vecka före timotejens axgång, vid axgång, en vecka efter axgång och 6 och 8 veckor efter första skörden), klimat, ensileringsmetod m.m. Försöket utförs på Lanna försöksstation i Skara samt i Röbäcksdalen, Umeå och på Foulum, Danmark för att studera effekten av olika geografiska platser. Proverna skickas till Danmark för analys av vitamin E och D samt β-karotin. Även näringsinnehåll analyseras.

För att studera effekt av ensileringsmedel ensilerades blandningarna som skördades vid axgång i första skörden och sedan 8 veckor efter denna i små glasburkar med tre olika behandlingar; Proens, Siloferm Plus och en kontroll utan tillsatsmedel. Efter 100 dagars ensilering bröts silorna och ensilaget skickades till Danmark för analys av vitamin E och D samt β-karotin. Även näringsinnehåll och hygienisk kvalitet analyseras.

Försöket startade 2004 då vallen såddes. Sommaren 2005 var första skördeåret och vi använde även skörden från sommaren 2006 för att studera variationer mellan år. Projektet som är ett samarbete mellan SLU i Skara, Umeå och Uppsala samt Danmarks Jordbrugsforskning finansieras av SJV, SLF, Agroväst, Lactamin och Formas.

Publicerat
Lindqvist, H., 2012. α-tocopherol and β-carotene of forages and their utilisation by dairy cows in organic production. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Doctoral Thesis no. 2012:15.

För ytterligare information om projektet kontakta Hanna Lindqvist eller Elisabet Nadeau.