NIR-teknik anpassad för mätningar i fält - ett framtida hjälpmedel inom lönsam betesbaserad lammproduktion?

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Kvinna står i laboratoriemiljö och arbetar med NIR-teknik.

Betesrutiner på svenska fårgårdar varierar mycket och i betesbaserad lammproduktion är ett optimalt utnyttjande av betet avgörande för produktionsresultaten.

Inom projektet "Förbättrad djurvälfärd och ökad lönsamhet vid betesbaserad lammproduktion" följdes betestillväxt och betestillgång på åtta gårdar i Skaraborg. Foderprover från ovanstående försök användes i ett projekt, finansierat av KSLA, där vi testade en mobil NIR-utrustning för snabb, kontinuerlig näringsanalys av grönmassa/bete.

Läs mer i slutrapporten för projektet till KSLA 2014-06-30 "NIR-teknik anpassad för mätningar i fält - ett framtida hjälpmedel inom lönsam betesbaserad lammproduktion?".

Ansvariga
Annika Arnesson, Carl Helander och Frida Dahlström, SLU Skara.