Makro- och mikromineralinnehåll i skördat vallfoder för hästar

Senast ändrad: 21 februari 2024
Närbild på betande häst. Foto.

Senare års forskning har belyst vallfodrets viktiga roll i foderstaten för alla typer av hästar, och både undervisning och rådgivning lyfter fram vallfodret som det viktigaste fodret i hästens foderstat. När vallfodret får större betydelse i hästfoderstaterna är det dock också viktigt att känna till hur väl behovet av makro- och mikromineraler kan täckas av vallfodret.

Den vedertagna uppfattningen är att grovfodrets innehåll av selen inte räcker till för hästens behov, men att behovet av övriga mineraler och spårämnen (med undantag av Ca och P) täcks av ett "normalt" grovfoder. Detta grundar sig dock på gamla uppgifter om mineralinnehåll i vallfoder som skördats för mjölkkor, dvs i ett tidigt botaniskt utvecklingsstadium, vilket sällan används för hästutfodring.

Det är därför av intresse att ta reda på innehållet och variationsbredden av makro- och mikromineraler i vallfoder samt att korrelera dessa med olika odlings- och skördefaktorer som kan påverka desamma. Detta görs genom att analysera innehållet av makro- och mikromineraler i 124 prover som hämtats från gårdar i Sverige och Norge, och att korrelera resultaten med skördeinformation från samma gårdar.

Projektansvarig:

Cecilia Müller

Resultat

Läs mer om projektets resultat på HästSverige - Mineraler i vallfoder