När helheten går förlorad: hur kognitiva processer påverkar känslorna hos djur

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto på Else Verbeek, SLU.

Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är otillgänglig.

Hos människor vet vi att ångest kännetecknas av en sinnesstämning som snävar in fokus, och gör det svårare att se de bredare omgivningarna eftersom fokus enbart riktas mot de element som är absolut nödvändiga – personerna kan inte se den större bilden. Dessa förändringar i vad som ges uppmärksamhet och blir bearbetat är ett adaptivt svar på hot i miljön, men när fokus är insnävat även i avsaknad av ett verkligt hot skapas en ond cirkel av negativa känslor, som leder till dålig välfärd. Vi vet emellertid inte om sådana förändringar i vad som uppmärksammas också uppträder hos oroliga/rädda djur.

I detta projekt strävar vi efter att validera ett uppmärksamhetstest som bedömer bred versus snäv uppmärksamhet som en ny indikator på emotionellt tillstånd, med hjälp av hundar med separationsångest som modell. Separationsångest är ett av de vanligaste beteendeproblemen hos hundar och ett stort välfärdsproblem för ägarna. Resultaten av detta projekt kommer att förbättra vår förståelse för de kognitiva processer som ligger bakom separationsångest för att bidra till att utveckla bättre beslut kring hantering av hundar, och förbättra deras välfärd. Det kan också bana väg för att bedöma djurs känslor och välfärd i andra arter, situationer och miljöer.

Projektledare: Else Verbeek