Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt till kalvar

Senast ändrad: 26 januari 2024

Att värmebehandla genom rostning kan vara ett sätt att ytterligare förbättra proteinkvaliteten i våra inhemska baljväxter.

Under stallperioden 2017/2018 undersöktes rostningens effekt på tillväxt och hälsa hos mjölkraskalvar. Försöket genomförs på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Skara. I försöket användes ärtor och åkerbönor som skördades och rostades på Sötåsens naturbruksgymnasium i Västra Götaland. Rostningen skedde i en MasterToaster från Mosegården A/S. Det insamlade datat är nu under bearbetning.

Projektets finansiärer är Västra Götalandsregionen, Nötkreatursstiftelsen Skaraborg, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalands Kompetenscentrum och SLU.

Kontaktperson Frida Dahlström