Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Senast ändrad: 26 januari 2024

Bakgrund: nötköttsproduktionen brottas med svikande lönsamhet på många områden. Det kan vara prisförhållandet mellan inköpta djur och avräkningspris, arbetskostnader, byggnadskostnader eller grovfoderkostnader. I detta projekt försöker vi hitta olika parametrar som kan öka lönsamheten ute på gård.

Detta ska göras:

  • lönsamhet i ett mosaiklandskap. Är det lönsamt att t.ex. avverka skog som ej har åldern inne för att göra större och mer rationella betesfållor? (Avslutat, för resultat se publikation 2 nedan).
  • arbetstid i dikoproduktionen. Vad är det som tar tid i en dikobesättning? Finns det storleksfördelar och vilka är dessa?
  • stutar av korsningsras. Är stutar av mjölkras*köttras ett bättre ekonomiskt alternativ än renrasig mjölkras? (Avslutat, för resultat se publikation 1 nedan)
  • ensilage till köttrastjurar och dikor. Vilket är det bästa valet av grovfoder till köttrastjurar och dikor?

Fakta:

Projektet finansieras av: SLU, Västra Götalandsregionen och Formas.

Ansvarig: Kristina Holmström, 0325-618 646

Publikationer:

  1. Holmström, K., Kumm, K.-I., Andersson, H., Nadeau, E., Arvidsson Segerkvist, K., Hessle, A., 2021. Economic incentives for preserving biodiverse semi-natural pastures with calves from dairy cows. Journal for Nature Conservation, Volume 62, August 2021, doi: 10.1016/j.jnc.2021.126010. 
  2. Holmström, K., Hessle, A., Andersson, H., Kumm, K-I. 2018. Merging small scattered pastures into large pasture-forest mosaics can improve profitability in Swedish sucker-based beef production. Land 7, 58.