Vitaminers påverkan på hälsa och köttkvalitet hos växande ungnöt

Senast ändrad: 26 januari 2024

För att studera växande ungnöts behov av syntetiska vitaminer följde vi 60 stutar från ca 4 månaders ålder och fram till slakt för att se hur hälsa, tillväxt och köttkvalitén påverkas då stutarna inte fick tillgång till syntetiska vitaminer. Det är främst idisslarnas behov av de fettlösliga, essentiella vitaminerna A, D och E som kan vara svåra att uppfylla.

Försöket utfördes på Götala forskningsstation, SLU Skara. Stutarna föddes upp med en vallfoderrik foderstat bestående av ensilage, korn, ärter, raps och Effekt normal. Hälften av djuren fick det vanliga mineralfodret och den andra hälften fick samma sorts mineralfoder men där vitaminerna var uteslutna.

Blodprover togs en gång per månad för att titta på vitaminstatusen i blodet. Dessutom registrerades hur mycket djuren ätit, vikt, allmän hälsa m.m. Försöket, som sträckte sig ända fram till slakt, innefattade två stallperioder med en mellanliggande betesperiod. Än så länge har analyser gjorts för att titta på D-vitamin status hos djuren. Analyserna visade att det inte var någon skillnad i D-vitamin mellan grupperna på sommaren då de gick ute och därmed fick en hög D vitamin koncentration i blodet med hjälp av solljuset. På vintern däremot hade stutarna som fick syntetiskt D vitamin i fodret högre D-vitamin nivåer i blodet än de stutar som inte fick syntetiskt D-vitamin i mineralfodret. Stutarna följdes även under slakten för att undersöka hur köttkvaliteten påverkades då djuren inte fått tillgång till syntetiska vitaminer. Hälften av stutarna i varje behandling slaktades efter andra stallperioden och hälften slaktades efter andra betesperioden. Inga skillnader kunde dock påvisas mellan de djur som fått syntetiskt vitamin och de som inte fått ett syntetiskt supplement. Resultaten är publicerade i nedanstående artiklar:

Projektet sker i samarbete med SVA, Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU Uppsala och Danmarks Jordbrugsforskning.

För ytterligare information om projektet kontakta Hanna Lindqvist eller Elisabet Nadeau.