Vitaminförsörjning till mjölkkor utan tillsats av syntetiska vitaminer

Senast ändrad: 26 januari 2024

Syntetiska vitaminer får, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. EU-förordningen medger dessutom inte bruk av produkter som har framställts med användning av genetiskt modifierade organismer och/eller produkter som härletts ur sådana organismer. Av konsumentskäl använder vi inte fiskprodukter som fodermedel i Sverige. Dessa krav begränsar möjligheterna att använda naturligt förekommande vitaminer. Förbudet togs dock bort från och med 2006.

I ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Danmark undersöks effekter av att inte tillsätta syntetiska vitaminer i fodret. Syftet med projektet är att studera försörjningen av vitamin A, D och E hos mjölkkor som utfodras med 100 % ekologiskt foder utan tillsats av vitaminer.  Studien pågår under två hela laktationer, inklusive stall- och betesperioder. Försöket genomförs på Tingvall, en ekologisk försöks- och demonstrationsgård som tillhör Hushållningssällskapet Väst. Korna är delade i två grupper med 25 kor per grupp, där en grupp fodras utan syntetiska vitaminer medan kontrollgruppen ges syntetiska vitaminer enligt rekommendation. I försöket studeras bl.a. effekter på mjölkavkastning, mjölksammansättning (fett, protein, urea och cellhalt) och hälsa. Analys av lukt- och smakförändringar utförs på samlingsprover vid var provmjölkning. Dessutom följs kornas vitaminstatus i blodplasma och mjölk, under sinperiod, vid kalvning, i tidig, mellan och sen laktation. Fodret (inklusive betesprov) analyseras för innehåll av vitaminer och näringsvärde.

Projektet startade i november 2003 och är slutredovisat. Projektet finansierades av Jordbruksverket och HS Väst bidrog med kor och byggnader.

Publikationer:
Johansson, B., Persson Waller, K., Jensen, S.K., Lindqvist, H. & Nadeau, E. 2014. Status of vitamin E and A and β-carotene and health in organic dairy cows fed a diet without synthetic vitamins. Journal of Dairy Science, 97:1682–1692.

Hymøller, L., Jensen, S.K., Lindqvist, H., Johansson, B., Nielsen, M.O., Nadeau, E., 2009. Supplementing dairy steers and organically managed dairy cows with synthetic vitamin D3 is unnecessary at pasture during exposure to summer sunlight. Journal of Dairy Research, 76: 372–378. (pdf)

Danielsson, H., Johansson B., Nadeau E., Persson Waller K., Jensen S.K., 2007. Fatty acids and flavours in milk from dairy cows fed no synthetic vitamin. Journal of Animal and Feed Science, 16: 59-64. (pdf)

Johansson, B., Nadeau, E., Jensen,S.K., Persson Waller, K., 2007. Ekologisk mjölkproduktion med 100 % ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Slutredovisning till Jordbruksverket av projekt med diarienummer 25 – 1367/03 “Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion”. (pdf)

För ytterligare information om projektet kontakta Elisabet Nadeau.