Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

Senast ändrad: 26 januari 2024
En björn på en väg. Foto.

Syftet med projektet är att undersöka björnens predation på renar och utvärdera åtgärder för att minska predation på renkalvar.

Projektet genomförs i två delar. I första delen (med datainsamling 2010-2012) undersöktes björnens predation på renar. Resultaten visade att björnar som befinner sig i renarnas kalvningsområde kan ta ett betydande antal kalvar på kort tid. De 24 studerade björnarna dödade i genomsnitt 11 renkalvar per år och de flesta dödades från mitten av maj fram till början av juni.

I den senare delen av projektet (datainsamling 2013-2016) undersöktes två olika åtgärder för att minska björnens predation på renkalvar - kalvning i hägn och områdesriktad jakt. Kalvning i hägn kan fungera bra om förhållandena är optimala, men kan under andra omständigheter innebära risker för renarnas hälsa och välfärd.

Projektet är ett samarbete mellan Viltskadecenter (SLU), HUV - avdelningen för renskötsel (SLU), Skandinaviska björnprojektet, Udtja skogssameby och Gällivare skogssameby och har hittills resulterat i två rapporter, en doktorsavhandling och flera examensarbeten.

Publikationer inom projektet:

Vetenskapliga artiklar:

Støen O-G, Sivertsen T R, Tallian A, Rauset G R, Kindberg J, Persson L-T, Stokke R, Skarin A, Segerström P and Frank J 2022. Brown bear predation on semi-domesticated reindeer and depredation compensations: Do the numbers add up? Global Ecology and Conservation e02168 10.1016/j.gecco.2022.e02168 

Sivertsen et al. 2016. "Reindeer habitat selection under the risk of brown bear predation during calving season

Rapporter:

Karlsson et al. 2012. "Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder

Frank et al. 2017. "Kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på ren"

Doktorsavhandling:

Sivetsen, Therese Ramberg, 2017. "Predation patterns, brown bear –reindeer interactions and landscape heterogeneity

Examensarbeten:

Kjellberg, Linnéa Eleonora, 2014. "Short window of opportunity for brown bear (Ursus arctos) predation on reindeer (Rangifer tarandus) calves

Paul, Elisabeth, 2014. "Pregnancy detection in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) : comparison of transrectal ultrasound, abdominal palpation and herders' visual cues in late gestation

Persson, Anna-Marja, 2014. "Is the maternal condition important for domesticated reindeer calf survival?

Wikström, Emil, 2014. Dödlighet hos renkalvar vid kalvning i hägn (Calf mortality in reindeer during calving in enclosures) 

Korpinen, Caroline, 2017. "Maternal body condition, effect on time of calving, offspring survival and body weight in reindeer"

Gac Monreal, Ananai, 2017. "Reindeer Calving in Enclosures – Effect on the Mother's Activity"

För mer information kontakta Anna Skarin, anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54.