Rumsliga och beteendemässiga interaktioner mellan björn och ren

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på renflock med två människor i bakgrunden. Foto.

I detta projekt studerades renarnas rörelsemönster och habitatval att i relation till brunbjörn och andra naturliga faktorer samt antropogena störningar. Projektet är avslutat.

Rovdjur orsakar stora förluster genom att döda djur, men man vet lite om hur de påverkar renarnas aktivitet och val av betesområde. "Landscape of fear" är en term som används för att beskriva hur bytesdjurens habitatval och resursutnyttjande förhåller sig till rovdjurens användning av landskapet. Det faktum att ett bytesdjur ständigt lägger ner energi på att undkomma rovdjuren, kan ha betydligt större inverkan på bytesdjurens populationsdynamik och överlevnad än själva predationen. Bytesdjur kan också uppfatta mänsklig aktivitet som en sorts predationsrisk. Dagens ökade markutnyttjande av människan i form av rekreation och en alltmer utbyggd infrastruktur kan därför ha negativa effekter på hur bl a stora herbivorer som renar och älgar använder sina betesmarker.  

 I detta doktorandprojekt studerades renarnas rörelsemönster och habitatval att i relation till brunbjörn och andra naturliga faktorer samt antropogena störningar. Effekter på kondition, tillväxt, kalvningsresultat och överlevnad undersöks. I projektet användes både nytt och redan insamlat datamaterial över renarnas rörelser i landskapet (insamlat via GPS) samt kondition, reproduktion och överlevnad hos ren från två skogssamebyar i Norrbottens län (Udtja och Gällivare skogssamebyar). Insamling av data har skett i nära samarbete med projektet Björnpredation på kalv som genomfördes av Viltskadecenter och det Skandinaviska björnprojektet. 

Projektet pågick mellan åren 2011 - 2017. 

Doktorand:

Therese Sivertsen

Handledare:

B. Åhman, A. Skarin,  L. Rönnegård och O-G. Stoen

 

Doktorsavhandling:

Risk of brown bear predation on semi-domesticated reindeer calves

 

Pressmeddelande inför disputationen: Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet