Mikrobprotein istället för fiskmjöl i foder till Tilapia och färskvattenräkor

Senast ändrad: 02 oktober 2020
Räkor i vatten. Foto.

Målet med detta projekt var att utvärdera och jämföra möjligheten att använda bryggerijäst istället för fiskmjöl i foder till färskvattenfisken röd Tilapia och till jätteräka.

Akvakultur är en viktig produktionsgren i Vietnam, både ur ekonomisk synvinkel och när det gäller livsmedelssäkerhet eftersom det ger produkter som är rika på både protein, essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler.

Men, investeringskostnaden för akvakultur är hög på grund av foderkostnaden som står för 50-70 % av produktionskostnaden och idag kommer större delen av proteinet i fiskfoder från fiskmjöl. Det är därför mycket viktigt att minska användandet av fiskmjöl och andra proteinkällor som istället skulle kunna användas för humankonsumtion istället för att användas som fiskfoder. Det är nödvändigt att hitta alternativa fodermedel till fiskmjöl om akvakulturen ska utvecklas till en hållbar och miljövänlig produktionsgren som tillverkar hälsosam mat.
Målet med detta projekt är att minska mängden fiskmjöl i fodret till fisken Röd Tilapia och till färskvattenräka och att förbättra tillväxt, överlevnadsförmågan, fodereffektivitet och foderutnyttjande i klart vatten och i recirkulerande system som innehåller flockar av mikroorganismer. Detta görs genom att använda bryggerijäst som proteinkälla istället för fiskmjöl.

 

Doktorsavhandling:

Brewer’s yeast as a protein source in the diet of tilapia (Oreochromis niloticus) and freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) reared in a clear water or biofloc environment 

 

 

Fakta:

Forskningsprojektet på färskvattenfisk och räka utfördes vid An Giang Universitetet i Vietnam av doktorand Nguyen Huu Yen Nhi.