Avancerad utrustning

Senast ändrad: 25 januari 2024

Tillgång till avancerad utrustning är ofta en förutsättning för framgångsrik forskning. I Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus har SLU en stor mängd faciliteter och utrustning som används inom hundforskningen.

Rörelseanalys med sensorer

Med hjälp av sensorer som sätts på hundarna kan man med avanderade datorprogram läsa av och analysera hur hunden rör sig. Här kan du läsa om ett forskningsprojekt där vi undersöker användbarheten av denna teknik vid rörelseanalys på hundar.

3D visualiseringsbord

Med 3D-visualiseringsbordet kan man göra virtuella dissektioner och i detalj se hur djuret ser ut. Modellerna är baserade på röntgenbilder på riktiga djur.

Bilddiagnostik

Samarbete med UDS bildidagnostiska klinik som har 64-slice datortomgrafi, 1.5T magnetresonanstomografi, nuklear medicin, röntgen och ultraljud.

Vattentrask

På UDS finns även en rehabavdelning som bland annat har en vattentrask, speciellt kostruerad för våra behov. 

Hjärtlaboratorium

Fullt utrustat med ultraljudsutrustning med senaste modaliteter (TDI, Tissue tracking, Real-time 3D).

IVF-laboratorium

Hund är ett av de djurslag som man utför in vitro-fertilisering (IVF)/tidig embryoforskning på. Läs mer på Reproduktionscentrum hund och katt

Spermielaboratorium

Laboratorium för analys av spermier med ljus-, epifluoroscence och konfokalmikroskopi samt faskontrast mikroskopi och CASA (computer assisted spermanalyzer) för motilitetsmätning (rörelseförmåga).


Kontaktinformation

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se