Om KV-lab

Senast ändrad: 23 maj 2023

KV Lab

Spermalaboratoriet

Vårt spermalaboratorium är Sveriges enda referenslaboratorium avseende sperma från olika husdjur och vi tar emot prover för spermaundersökningar (morfologi, funktionstester mm).

Vi utför morfologiska undersökningar av spermaprov från samtliga husdjur (framför allt galt, tjur, hingst, hund, katt och bagge). Provtagningsmaterial skickas ut till tjurstationer, galtstationer och praktiserande veterinärer efter kontakt med spermalaboratoriet.

Efter överenskommelse utför spermalaboratoriet i begränsad omfattning även spermaundersökningar på andra djurslag. För forskningsändamål utförs även ett flertal specialundersökningar utöver morfologiska undersökningar.

 

Morfologiska laboratoriet 

Histologiska preparat (främst paraffin) framställs vid det morfologiska laboratoriet, främst från olika forskningsprojekt. Materialet kommer från olika djurslag och från olika vävnadstyper.

Vi tar även emot könsorgan för obduktion, i första hand från svin och nötkreatur.  Detta sker i samband med besättningsutredningar i undervisningen men även i övriga utredningar främst i samarbete med Svenska Djurhälsovården. 
Om obduktionsfall skickas in måste avdelningen informeras i förhand. Provtagningsmaterial kan då skickas ut till slakterierna så att materialet tas om hand på rätt sätt.

Metaboliska laboratoriet

På vårt metaboliska laboratorium analyserar vi biokemiskt och histokemiskt en mängd olika metaboliter och proteiner i blod- och vävnadsprover från olika djurslag. Tekniker som exempelvis HPLC, ELISA och fluorometri används för att analysera prover både i forskningssyfte samt som extern service. Vi sätter även upp nya analyser vid förfrågan.

Molekylärbiologi / Flödescytometri  

I vår serviceverksamhet kan vi med molekylärbiologiska metoder studera gen- och proteinuttryck i olika vävnader från djur. Vi använder oss av exempelvis realtids-PCR för studier av genuttryck, men hjälper även till med att extrahera RNA från vävnadsprover. Förekomst av virus kan även analyseras i prover från djur vid förfrågan.

Proteinuttryck kan studeras med gelelektrofores och Western blot. Immunohistokemi används för att detektera olika proteiner/immunoreaktivitet i vävnadsprover och med vårt konfokalmikroskop kan man mer detaljerat undersöka förekomst och lokalisering av olika proteiner i en cell/vävnad.

Vi kan även utföra studier på celler med flödescytometri.


Kontaktinformation

Anna SvenssonAnna Svensson
Laboratoriechef Kliniska vetenskaper
Tfn: 018-67 14 77
E-post: anna.svensson@slu.se