Nötkreatursforskare

Senast ändrad: 14 december 2023

På denna sida kan du se många av SLU:s nötkreatursforskare och deras övergripande forskningsinriktningar och hitta deras kontaktuppgifter.

Katarina Arvidsson Segerkvist, köttkvalitet

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167144
E-post: katarina.segerkvist@slu.se


Renee Båge, reproduktionsfysiologi, reproduktionsstörningar, reproduktiv besättningshälsa

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618672507
E-post: renee.bage@slu.se


Juana Chagas, nutrition, fodervärdering, ungdjur

Postdoktor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Grovfodrets utnyttjande

Telefon: +46907868723, +46767614185
E-post: juana.chagas@slu.se


Josef Dahlberg, mastit, juverhälsa, juverimmunologi

Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618671686
E-post: josef.dahlberg@slu.se


Dirk-Jan De Koning, avel, fruktsamhet, immunförsvar

Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Kvantitativ genetik

Telefon: +4618672039
E-post: dj.de-koning@slu.se


Lisa Ekman, juverhälsa, hållbar mjölkproduktion, digitalisering

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi

Telefon: 0707979070
E-post: lisa.ekman@slu.se


Susanne Eriksson, genetik och avel

Forskare FLK vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik

Telefon: +4618672007
E-post: susanne.eriksson@slu.se


Petra Fant, nutrition, växthusgaser, bete

Postdoktor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Grovfodrets utnyttjande

Telefon: +46907868721, +46727191287
E-post: petra.fant@slu.se


Sara Frosth, bakteriologi, digital dermatit, S. aureus-vaccin

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672364
E-post: sara.frosth@slu.se


Oleksiy Guzhva, digitalisering, innovation, AI

Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 50 58
E-post: oleksiy.guzhva@slu.se


Anna Hessle, nötköttsproduktion, naturbetesmarker, ungnöt

Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167143
E-post: anna.hessle@slu.se


Mårten Hetta, bete, produktkvalitet, nutrition

Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Grovfodrets utnyttjande

Telefon: +46907868747, +46705898355
E-post: marten.hetta@slu.se


Sara Hägglund, immunitet, inflammation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671891
E-post: sara.hagglund@slu.se


Mikaela Jardstedt, ekonomi, företagsledning, nutrition

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167145
E-post: mikaela.jardstedt@slu.se


Anna Maria Johansson, populationsgenetik, lantraser

Forskare FLK vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Kvantitativ genetik

Telefon: +4618672029
E-post: anna.johansson@slu.se


Monika Johansson, mjölkens sammansättning, kvalitet och teknologiska egenskaper

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel

Telefon: +4618672041
E-post: monika.johansson@slu.se


Martin Johnsson, genomik, populationsgenetik, avelsprogram

Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Kvantitativ genetik

E-post: martin.johnsson@slu.se


Linda Keeling, beteende och välfärd

Professor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för etologi och djurskydd

Telefon: +4618671622
E-post: linda.keeling@slu.se


Tomas Klingström, genetik, teknik, Gigacow

Koordinator vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Kvantitativ genetik

E-post: tomas.klingstrom@slu.se


Cecilia Kronqvist, nutrition och utfodring

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare

Telefon: +4618671654
E-post: cecilia.kronqvist@slu.se


Karl-Ivar Kumm, produktionsekonomi

Forskningsledare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem

Telefon: +4651167256, +46706589739
E-post: karl-ivar.kumm@slu.se


Mikaela Lindberg, nutrition, miljöpåverkan, hållbara produktionssytem 

Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare

Telefon: +4618671013
E-post: mikaela.lindberg@slu.se


Åse Lundh, mjölkens sammansättning, kvalitet och teknologiska egenskaper

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel

Telefon: +4618672037
E-post: ase.lundh@slu.se


Madeleine Magnusson, inhysning

Forskare FLK vid Biosystem och teknologi

Telefon: +4640-415085
E-post: madeleine.magnusson@slu.se


Katja Nilsson, avel, temperament

Forskare FLK vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik

Telefon: +4618674534
E-post: katja.nilsson@slu.se


Theodoros Ntallaris, obstetrik, reproduktionsfysiologi, reproduktiv besättningshälsa

Klinikveterinär vid Ambulatoriska kliniken; Ambulatoriska kliniken, gemensamt

Telefon: +4618671248
E-post: theodoros.ntallaris@slu.se


Mohammad Ramin, nutrition, växthusgaser 

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Grovfodrets utnyttjande

Telefon: +46907868720, +46725435462
E-post: mohammad.ramin@slu.se


Lotta Rydhmer, avel, mjölkproduktion, köttproduktion

Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik

Telefon: +4618674544
E-post: lotta.rydhmer@slu.se


Ylva Sjunnesson, reproduktionsbioteknologi

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618672174
E-post: ylva.sjunnesson@slu.se


Catarina Svensson, nötkreatursmedicin

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671391
E-post: catarina.svensson@slu.se


Lena-Mari Tamminen, epidemiologi, djurvälfärd, biosäkerhet 

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671428
E-post: lena.mari.tamminen@slu.se


Madeleine Tråven, idisslarmedicin, infektioner, metabolism

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671782
E-post: madeleine.traven@slu.se


Jean-Francois Valarcher, infektiösa sjukdomar, immunitet

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin

Telefon: +4618671351
E-post: jean-francois.valarcher@slu.se


Maria Vilain Rörvang, sinnen, beteende, kognition

Forskare vid Biosystem och teknologi

Telefon: +4640-41 52 29
E-post: mariav.rorvang@slu.se


Kontaktinformation

Mikaela Lindberg, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
mikaela.lindberg@slu.se, 018-67 10 13

Anna Hessle, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
anna.hessle@slu.se, 0511-67143