Historik Lövsta

Senast ändrad: 02 februari 2024
Carl von Linné (1707-1778). J.H. Scheffel 1739. Gustavianum, Uppsala University museum. porträtt.

Redan på 1700-talet gjordes växtodlingsförsök vid Funbo Lövsta, en föregångare till den forskning som bedrivs av SLU idag. Forskningsverksamheten på Lövsta från 1974, i området Bläckhornet, fasades ut när de nya stallarna för ko, gris och fågel på Lövsta lantbruksforskning blev färdigbyggda hösten 2011.

 

 

Funbo Lövsta - 300 år med modernt jordbruk

Läs mer om Funbo Lövstas spännande historia i presentationen Funbo Lövsta - ett historiskt perspektiv (pdf öppnas i nytt fönster). Författare: Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, SLU.

Sten Carl Bielkes växtodlingsförsök vid Funbo Lövsta

Ett stenkast från Lövsta lantbruksforskning i Funbo-Lövsta hade Linnés vän och kollega Sten Carl Bielke (1709–1753) omfattande växtodlingsförsök vid 1700- talets mitt. Försöken var en betydelsefull föregångare till den forskning som bedrivs av SLU idag. Odlingarna besöktes av Linné som ett av hans mål under hans exkursioner.

1700-talet var upplysningens tid. Det fanns en stark tilltro till vetenskapen. Man trodde att Gud skapat naturen så att alla ting hade en direkt eller indirekt nytta för människan. Vetenskapens roll var att hitta och beskriva de naturresurser som ännu var dolda för människan. På Funbo Lövsta försökte Bielke hitta växter som kunde förbättra produktionen på ängarna, fungera som människoföda eller som kunde vara till nytta i industrin. Växterna samlades in i Sverige, Finland och Ryssland.

Pehr Kalm skötte försöksodlingarna

Under 1740-talet sköttes och övervakades försöken av Pehr Kalm (1716–1779) samtidigt som han studerade vid Uppsala Universitet. Kalm var en av Linnés mest lovande studenter och blev senare en av hans första apostlar genom sin resa till Amerika 1748.

Per Kalm 1716-1779 J.G Geitel 1764, public domain, porträtt

Per Kalm 1716-1779. J.G Geitel 1764, public domain

Under 1800-talet moderniserade Claes Cederström jordbruket vid Funbo Lövsta. Gården fick plats för 110 mjölkkor och 100 ungdjur. Slättens ängsmark ersattes här, liksom på många andra platser av åker. Gården bedrev dessutom hästuppfödning med ett gott anseende. Moderniseringen innebar även stora förändringar i bebyggelsen. Herrgården byggdes om till dess nuvarande utseende och fick nya flyglar. Ladugård, remonterstall, statarstugor och torp byggdes också. 

Herrgården vid Funbo Lövsta, foto. Foto av Jan Petersson

Bielkes hus finns kvar inuti herrgården på Lövsta. Foto: Jan Petersson

Stallverksamheten på Lövsta 1974 till 2011

SLU har haft forskningsverksamhet ute på Lövsta i området som heter Bläckhornet. Dessa byggnader samt kostallarna på Kungsägen uppfördes 1974 och fasades ut när de nya stallarna för ko, gris och fågel på Lövsta lantbruksforskning vid Funbo Lövsta blev färdigbyggda hösten 2011.

vy över Lövsta lantbruksforskning, foto. Foto av Pereric Öberg, Aerobilder

Vy över Lövsta lantbruksforskning. Foto: Pereric Öberg, Aerobilder

 

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år