Nya projekt

Senast ändrad: 28 juni 2021

Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige beviljar som regel medel en gång per år. Forskare kan då söka finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt som gynnar det norrländska jordbruket.