Ur SLU:s kunskapsbank

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

Senast ändrad: 18 maj 2021
Parkmiljö. Foto Marcus Hedblom

Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer.

– När vi utsätter våra respondenter för stress i olika Virtual Realitymiljöer ser vi att den inte sjunker i stadsmiljöer, men väl i skog och parkmiljöer. Det ser initialt ut som att vi har en konstant hög stressnivå i städer, säger Marcus Hedblom.

Forskarna ser en tendens till att "naturligheten" påverkar människan och att bäst effekt fås i skogar snarare än i parker.

– Naturljud som vatten, lövsus samt fågelsång har visat sig påverka människor positivt. Mest positivt anses fågelsång vara, men ytterst få studier har specificerat vilka arter som påverkar. Vi har visat att det räcker med att höra tjattret från en gråsparv för att folk skall få en mer positiv syn på stadsmiljöer. Intressant är att om man får höra fler arter upplevs stadsmiljöerna som än mer positiva, säger Marcus Hedblom.

I Sverige finns det fortfarande goda chanser att höra fågelsång i stadsskogar. Det finns lika många arter i städernas skogar som i skogar av liknande storlek och sammansättning utanför städer. Mycket av planering och design av utemiljöer bygger på visuella upplevelser, men eftersom människan påverkas av alla sinnen, kan det vara bra att beakta även ljud och lukt när offentliga miljöer skapas för rekreation.

Text: Ulla Ahlgren