Sveriges lantbruksuniversitet

Stad och landskap

Var lägger man nya trafikplatser och vindkraftverk så att de bäst smälter in i landskapet? Hur planerar man skolgården så att barnen får inspiration till sina lekar? Landskapsarkitektur omfattar allt från fysisk planering av hela regioner till gestaltning av städernas gröna miljöer, samt förvaltning och utveckling av redan byggda miljöer. Funktion, skönhet, hållbarhet och ekonomi vägs samman - därför är både teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och konstnärlig forskning representerad.

Några ämnesområden är trädgårds-, park- och landskapshistoria, design- och landskapsteori, barns och ungdomars uppväxtmiljöer samt stadsnära landskapsutveckling. Dialogprocesser i fysisk planering, dvs. miljökommunikation, och miljökonsekvensbeskrivningar är nödvändiga inför planerade åtgärder i landskapet. SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar kunskap om miljön i det urbana landskapet.


Det finns 13 sidor som är taggade med Stad och landskap:

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur kan man bättre förstå effekterna av kommande klimatförändringar? Carola Wingren, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, ser konstnärliga metoder

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

Intresset för att bevara och förädla skogens skönhet har funnits sedan antiken. Vår moderna debatt uppstod i skiftet mellan 1960- och 1970-tal som en reaktion på landskapets omvandling. Idag är

Närnaturen viktig för storstaden

Närnaturen viktig för storstaden

Med kunskap om vilka friluftsaktiviteter människor föredrar finns bättre förutsättningar att anpassa rekreationsutbudet. Preliminära resultat från en enkätundersökning bland invånare som besökt två

Friluftsliv - en nödvändighet eller lyx?

Friluftsliv - en nödvändighet eller lyx?

Skog och mark har ett stort värde för friluftsliv och rekreation. Analyser inom Future Forests visar att efterfrågan på dessa nyttigheter generellt ökar i takt med inkomsterna i samhället, men att

Oenigheten består om skogsgödsling

Oenigheten består om skogsgödsling

Ska vi gödsla skogen eller inte? Future Forets historiska inventering av argument för och emot landar i slutsatsen att den oenighet som har funnits kommer att bestå. Människor har helt enkelt olika

NILS kartlägger det svenska landskapet

Jordbrukslandskapet utgör en central del i vår nationella självbild. Många svenskars landsbygdsbild bär starka drag av Astrid Lindgrens Bullerbyn samtidigt som upplevelsen är att korna har försvunnit

Förtätningsmanual

Det byggs mycket just nu och framförallt syns byggkranarna i de centrala delarna av städerna. Dammet hinner knappt lägga sig innan nästa byggprojekt dras igång. Husen växer upp snabbt och högt, inte

Öresund Urban Futures Talk

Öresund Urban Futures Talk

annamia.olvmyr@slu.se Collaborative Negotiation as a Geodesign Method Welcome to a lecture with Carl Steinitz, Professor of Landscape Architecture, GSD, Harvard University and Centre for Advanced

Sångfåglar lyft för stadsmiljön

Marcus Hedblom vid SLU leder en tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar hur naturljud som fågelsång kan minska stress i städer. – När vi utsätter våra respondenter för stress i olika Virtual

Vattnet kommer!

Vattnet kommer!

Utställning: Vattnet kommer! ann-katrin.hallin@slu.se Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras?

Vattnet kommer!

Vattnet kommer!

Utställning: Vattnet kommer! ann-katrin.hallin@slu.se Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras?

Var finns det tysta områden?

Under våren inleds en studie vid SLU i Alnarp där syftet är att undersöka hur landets kommuner arbetar med tysta områden. Bakgrunden är ett alltmer förtätat samhällsbyggande där behovet av

Loading…