Ur SLU:s kunskapsbank

Brister i djurvälfärd förutsäger smitta av Campylobacter

Senast ändrad: 18 maj 2021

Campylobacter är en av de vanligaste orsakerna till tarmsjukdom hos människor i Sverige. Bakterien överförs ofta till människa via kycklingkött och ger diarréer, magsmärtor, kräkningar och feber. Ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och de internationella organisationerna Anses, EFSA och UIPR visar att närvaro av campylobacter i en slaktkycklingbesättning kan förutsägas genom bedömning av djurvälfärden.

I studien som utfördes i Frankrike undersöktes om det fanns samband mellan djurbaserade välfärdsindikatorer och fynd av campylobacter i tarminnehåll eller hudprover hos slaktkycklingar. De djurbaserade välfärdsindikatorer som användes inkluderade förekomst av andra relativt vanliga hälsoproblem hos slaktkycklingar, till exempel kontaktdermatit (en allvarlig form av eksem som drabbar kycklingar), kroppskador och ledinflammationer.

Resultaten visade att besättningar där mer än 25 % av djuren uppvisade svår kontaktdermatit på fotsulorna sannolikt också var smittade med campylobacter. En flock med mycket låg förekomst av ledinflammationer var däremot troligen fri från campylobacter.

Studien visar ett tydligt samband mellan god djurvälfärd och livsmedelssäkerhet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.09.005

Referens

Alpigiani, I., Cortinas Abrahantes, J., Michel, V., Huneau-Salaün, A., Chemaly, M., Keeling, L.J., Andrea Gervelmeyer, Cristina Bacci, Brindani, F., Bonardi, S., Berthe, F. 2017. Associations between animal welfare indicators and Campylobacter spp. in broiler chickens under commercial settings: A case study. Preventive Veterinary Medicine 147 (2017) 186–193.


Kontaktinformation

Linda Keeling
Professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-67 16 22
E-post: linda.keeling@slu.se