Ur SLU:s kunskapsbank

Glukosbelastningstest för gris – viktigt i diabetesforskningen

Senast ändrad: 18 maj 2021

Förekomst av diabetes ökar hos människa och insulinresistens, en viktig underliggande orsak till typ 2-diabetes hos människa, ökar även hos hund, katt och häst. Grisar drabbas inte av diabetes men bidrar till forskningen då de i många avseenden liknar människan och kan fungera som modelldjur.

Målet med den här studien var att utveckla och standardisera ett oralt glukosbelastningstest för gris, där glukos ges i munnen. Oralt glukosbelastningstest används inom humanmedicinen, både i klinik och inom forskning, men ett jämförbart test har inte tidigare funnits för gris.

Grisarna fick lära sig att nappa i sig socker (glukos) blandat med vatten och genomgick efter ett par veckors träning orala glukosbelastningar på samma sätt som människor. Blodprover visade att de diabetesrelaterade hormonerna insulin, glukagon och GLP-1 (glucagon-like peptide-1) utsöndras med liknande mönster som hos människa men att grisen snabbare tar hand om sockret.

Metoden kan bidra till säkrare forskningsresultat och minskad försöksdjursanvändning och är därför ett viktigt nytt redskap inom diabetesforskningen.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148896

Referens

Manell E, Hedenqvist P, Svensson A, Jensen-Waern M (2016) Establishment of a Refined Oral Glucose Tolerance Test in Pigs, and Assessment of Insulin, Glucagon and Glucagon-Like Peptide-1 Responses. PLoS ONE 11(2): e0148896. doi:10.1371/journal.pone.0148896


Kontaktinformation

Elin Manell
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för komparativ medicin och fysiologi                                                        

Telefon: 018-671856
E-post: elin.manell@slu.se