Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad metod för frysning av dromedarsperma

Senast ändrad: 16 december 2019

Sperma från kameldjur är trögflytande och därför svår att arbeta med och frysa. Problemen gör att det i dagsläget inte finns bra metoder för insemination och transport av genetiskt material inom och mellan länder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar tillsammans med internationella kollegor för att hitta nya bättre metoder för hantering och frysning av sperma från kameldjur.

Målet med den aktuella studien var att undersöka om kolloidcentrifugering, en metod som avskiljer spermierna från den omgivande seminalplasman utan att skada dem, kan fungera för kamelsperma. Tidigare studier har visat att metoden förbättrar överlevnaden av hingstspermier under frysning.

Sperma samlades från fem dromedarer vid Camel Reproduction Center i Dubai och blandades med två olika spädningsvätskor, Green Buffer eller iNRA96. Spädningsvätskan tillsattes genom försiktigt pipettering för att bryta ned den tröga seminalplasman och proverna centrifugerades genom en kolloid. Därefter frystes proverna och spermiernas kvalitet och funktion utvärderades efter upptinande.

Studien visar att kolloidcentrifugering ger förbättrad spermiekvalitet efter frysning av dromedarsperma och kan vara användbart för att utveckla artificiell inseminering för dessa djur. Spädningsvätskan Green Buffer visade sig fungera bättre än INRA96.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.02.005  

Referens

C Malo, EG Crichton, JM Morrell, BS Pukazhenthi, A Johannisson, R Splan, JA Skidmore. Colloid centrifugation of fresh semen improves post-thaw quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa. Animal Reproduction Science (2018)
volume 192, pages 28-34.


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152
Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se