Ur SLU:s kunskapsbank

Hög antibiotikaresistens i Kambodjas grisproduktion

Senast ändrad: 16 december 2019

Oförsiktig användning av antibiotika inom animalieproduktionen är en av orsakerna till den globalt ökande antibiotikaresistensen. Bristande kunskap bland veterinärer och grisproducenter, tillsammans med en oreglerad tillgänglighet till antibiotika, bidrar till att antibiotika används felaktigt och i onödan.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har med kollegor från Statens veterinärmedicinska anstalt, Lunds universitet och Kambodja studerat antibiotikaanvändning och resistens på småskaliga kambodjanska grisgårdar. Intervjuer gjordes på 91 gårdar kring Kambodjas huvudstad Phnom Penh och antibiotikaresistens undersöktes genom analys av gödselprover från gårdarnas grisar.

Grisproducenterna avgjorde i hög utsträckning själva när antibiotika skulle användas och 98 % ansåg att det var enkelt att få tag på antibiotika. Nästan 40 % av gårdarna använde foder som innehöll antibiotika, och en fjärdedel behandlade vanligtvis hela besättningen om någon eller några grisar visade tecken på sjukdom.

Multiresistenta bakterier förekom hos 79 % av grisarna och hög resistens upptäcktes mot flera antibiotikasorter som är viktiga inom humansjukvården. Antibiotikaresistens förekom oftare på gårdar där grisarna behandlades förebyggande, där foder med antibiotika användes och där hela besättningen behandlades vid tecken på sjukdom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13756-018-0328-y

Referens

Ström G, Boqvist S, Albihn A, Fernström L-L, Andersson Djurfeldt A, Sokerya S, Sothyra T, Magnusson U. 2018. Antimicrobials in small-scale urban pig farming in a lower middle-income country – arbitrary use and high resistance levels. Antimicrobial Resistance & Infection Control, 7:35. doi: 10.1186/s13756-018-0328-y


Kontaktinformation

Gunilla Ström
Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion

Telefon: 018-671182
E-post: gunilla.strom@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se