Ur SLU:s kunskapsbank

Djurvälfärdens plats i fläskfilékonsumentens beslut

Senast ändrad: 12 september 2023
Gris på halmbädd

Vilken betydelse har djurens välfärd vid våra köpbeslut? De värden vi som konsumenter upplever att vi når genom en produkts attribut styr vårt köpbeteende. Attribut är t.ex. om en vara är ekologiskt producerad eller vilket land den kommer från. Våra val antas leda till konsekvenser som i sin tur leder till att önskade värden uppnås.

Vi har i en studie undersökt inverkan av attribut, konsekvenser och värden när ett urval konsumenter köpte fläskfilé. Vi fokuserade på om djurvälfärd överhuvudtaget ingick i köpbeslutet och vilken plats begreppet i så fall tog. Tidigare studier har undersökt djurvälfärdens roll för konsumenters köpbeslut genom att ställa hypotetiska frågor om köpbeteende. Nu riktade vi istället in oss på det faktiska köptillfället och intervjuade 57 konsumenter direkt efter att de lagt en fläskfilé i sin kundvagn. Vi ställde frågor kring vad som gjorde att de valde just denna filé.

Resultaten visar att djurvälfärd är den mest framträdande aspekten i resonemangskedjan attribut-konsekvens-värde kring köpbeslutet och att det utgör en konsekvens som kan kopplas till attributen ’svenskt’ och ’lokalproducerat’. Resultaten visar också att djurvälfärd kopplas till värden relaterade till lycka och etik.

Länk till publikationen

Internalisation of farm animal welfare in consumers’ purchasing decisions: A study of pork fillet at point of purchase using the means-end chain and laddering approach | Animal Welfare | Cambridge Core

Referens

Humble M, Palmer M, Hansson H. 2021. Internalisation of farm animal welfare in consumers' purchasing decisions: A study of pork fillet at point of purchase using the means-end chain and laddering approach. Animal Welfare 30 (3), 355-363.


Kontaktinformation

Helena Hansson, professor
Institutionen för ekonomi, jordbrukssektorns ekonomi, SLU
helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14