Sveriges lantbruksuniversitet

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 34 sidor som är taggade med Nationalekonomi:
ekonomi1.png

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt ansvar i användningen och hanteringen av vår ...

ekonomi1.png

Ekonomi - hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in ...

agronom-ekonomi1.png

Agronom - ekonomi

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar; genom att analysera ...

hoffman2017_omslag300.jpg

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

Ny rapport om hundars och katters ekonomiska värde. I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har ...

Landskapsfrågor

Landskapsfrågor

Publicerad: 06 november 2017 - Sidansvarig: goran.bostedt@slu.se

LMKappa300.jpg

Lantmästare på studieresa

Lantmästarstudenter på studiebesök i massafabriken Smurfit Kappa i Piteå. Under några intensiva oktoberdagar besökte ett 30-tal lantmästarstudenter Norrbotten. Sveriges nordligaste landskap bjöd på bitande höstluft och många intressanta studiebesök ...

courses.jpg

ECOS courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology background, as well as courses in ecology for students with ...

seminar.jpg

ECOS seminars

ECOS arrange two seminars each year. The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we discuss research questions, invite speakers within the field and visit points of interest ...

agronom-ekonomi1.png

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn står idag inför stora utmaningar på både ...

Anna Filyushkina

Anna Filyushkina

För mer information om Anna, gå till den svenska sidan. Relaterade sidor: Ekologi Nationalekonomi Skogshushållning Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi Telefon: 018-672286 ...

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences Ecology for non-ecologists - PhD Course, start date: November 27th ECOS workshop - September ...

Application to courses

Application to courses

Course Application - Below you can apply to all current courses Which course/courses to you want to apply to Family name Given name Date of Birth Gender Female Male Other Affiliation Email Name of supervisor Background in Economics/Ecology I am responsible ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3