Sveriges lantbruksuniversitet

Nationalekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Nationalekonomi är en av de akademiska disciplinerna, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 141 sidor som är taggade med Nationalekonomi:

Ekonomi - Hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till

Agronom ekonomi - Jordbruk - Naturresurser - Ekonomi - Uppsala

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt

Agrar ekonomi och företagsledning

Hur påverkas ekonomin av klimatförändringarna på lantbruket? Vill du ha en karriär där du arbetar med de ekonomiska frågorna kring lantbruket, livsmedelsproduktion och naturresurser? Lantbrukssektorn

Courses

The courses offered by ECOS are arena courses in which the students disseminate the relationship between ecology and society. We also offer courses in economics for students with an ecology

Ecology and Society, ECOS

Ecology and Society, ECOS

A research school in collaboration between the Department of Forest Economics and the Department of Fish, Wildlife and Environmental Studies.

Seminars

Seminars

Upcoming seminar: Previous seminars: ECOS arrange two seminars each year The fall seminar is open to anyone that is affiliated to ECOS directed to supervisors and PhD students. At this seminar we

Haseeb Ahmed

Haseeb Ahmed

I am a postdoctoral researcher in economics of animal health and welfare at Department of Clinical Sciences, SLU. My areas of focus are Applied Econometrics, Economics of Epidemiology and

Gårdens system

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk. Genom att en maskin kan utföra vad som tidigare krävde många långa arbetsdagar har många

Forskning

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Vår forskning rör båda dessa akademiska discipliner

PerForm

PerForm

SLU är en partner i detta europeiska samarbetsprojekt som stöds av European Forest Institute. Projektet består av en internationell grupp forskare som undersöker uppfattningar om bioekonomi i

Publikationer

Publikationer

Nedan finner du en förteckning över publikationer från institutionen från SLU:s publikationsdatabas. Scrolla i rutan för publikationer för att se hela listan.

Loading…