Ur SLU:s kunskapsbank

Verktyg för hälsoarbetet på mjölkgårdar utvärderat

Senast ändrad: 06 maj 2024
Ko vid foderbord med ensilage..

Juverinflammation är den vanligaste och mest kostsamma produktionssjukdomen hos mjölkkor. Åtgärder som förbättrar juverhälsan i en besättning fungerar dock inte alltid på samma sätt i en annan besättning, beroende på att förutsättningarna skiljer mellan gårdar.

EVOP, d.v.s. evolutionärt arbetssätt (evolutionary operation), är en generell metod för att identifiera förbättringsåtgärder och utvärdera vilken effekt de har. Vi använde metoden på två mjölkgårdar för att undersöka om den är lämplig även för juverhälsoarbete. Efter samråd på respektive gård kom vi fram till att undersöka om 1) förbättrad hygien i liggbåsen, 2) byte av spensprayspreparat samt 3) metod vid sinläggning hade inverkan på juverhälsan. Som mått på juverhälsan användes mjölkens celltal, som registrerades automatiskt vid varje mjölkning.

Åtgärderna påverkade juverhälsan, men effekten skilde sig åt mellan gårdarna. Exempelvis gav byte av spenspraypreparat ett lägre celltal i den ena besättningen men inte i den andra. Ett viktigt resultat var att lantbrukarna uppskattade arbetssättet. EVOP kan därför vara ett verktyg för att identifiera och utvärdera djurhälsostrategier på mjölkgårdar och det används också i viss utsträckning av Växa https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/en-sak-i-taget/

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2023.105390

Referens

Rustas BO, Persson Y, Ternman E, Ringgard Kristensen A, Stygar AH, Emanuelson U. 2024. The evolutionary operation framework as a tool for herd-specific control of mastitis in dairy cows. Livestock Science 279, 105390.