Ur SLU:s kunskapsbank

Finns samband mellan drivkrafter för djurvälfärdsarbete och vinst?

Senast ändrad: 28 maj 2019

Mjölkföretagares drivkraft för att arbeta med djurvälfärd består av bruksvärden där djurvälfärden kopplas till vinst och produktivitet och icke-bruksvärden där djurvälfärden är viktig oavsett hur djuren används i produktionen. Finns det någon koppling mellan drivkrafterna för djurvälfärdsarbete och företagets vinst? Och relaterar bruksvärden och icke-bruksvärden på olika sätt till vinsten? Detta undersökte vi i en nyligen publicerad studie.

Analyserna visar att bruksvärden som drivkraft för djurvälfärdsarbete har ett signifikant samband med företagens vinstmarginal. För icke-bruksvärden finns inga statistiska samband.

Olika privata och publika policyinitiativ för att förbättra djurvälfärden utgår ofta från att stärka icke-bruksvärden, t.ex. naturligt beteende för djurens egen skull. Att arbeta för sådana värden med ökad djurvälfärd har enligt våra resultat ingen negativ inverkan på företagens vinst, vilket man kanske kan tro. Däremot kan de ekonomiska incitamenten för engagemanget i sådana initiativ behöva stärkas för att stimulera ökat deltagande. Detta kan t.ex. handla om prispremier för produkterna.

Länk till publikationen

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/use-and-nonuse-values-as-motivational-construct-dimensions-for-farm-animal-welfare-impacts-on-the-economic-outcome-for-the-farm/2B5164ECF7451D0D02F0FFF26E81986C#

Referens

Hansson H, Lagerkvist CJ, Azar, G. 2018. Use and non-use values as motivational construct dimensions for farm animal welfare: impacts on the economic outcome for the farm, Animal 12 (10), 2147-2155; 10.1017/S175173111700372X OCT 2018


Kontaktinformation

Programstudierektor

Gordana Manevska Tasevska
Institutionen för ekonomi, SLU
gordana.tasevska@slu.se, 018-671724