Ur SLU:s kunskapsbank

Kolla betesdjuren med digital teknik

Senast ändrad: 06 juli 2023
Digitala korörelser, foto.

Naturbetesmarker är ofta otillgängliga och svåra att överblicka. Manuell tillsyn är tidskrävande och försvåras också av att djuren kan vara utspridda över stora områden. Ny teknik möjliggör övervakning av djuren utan att människan behöver vara på plats.

En genomgång har gjorts av studier rörande hur detta kan inverka på djurens välfärd.

Med hjälp av olika sorters sensorteknik kan man mäta fysiologiska eller beteendemässiga parametrar som till exempel idissling och aktiviteter som ligga, stå, röra sig.  Efter bearbetning av data kan man med viss sannolikhet avgöra djurens hälsostatus. Om informationen avviker från det normala kan ett larm utlösas och djuret kontrolleras.

Halsband försedda med GPS gör att man kan följa djurens rörelser och val av vistelseplats och till viss del deras hälsa och välbefinnande.

Virtuella stängsel kan användas för att styra djurens tillgång till en viss betesyta. Avgränsningen bestäms i en digital karta och i kombination med styrsignaler i form av ljud och svaga elstötar ska djuren hålla sig inom avsett område. Vissa djur har dock svårt att lära sig systemet vilket kan leda till försämrat djurskydd då de kan få många elstötar.

Drönare utrustade med kameror kan användas för att räkna djur, bestämma deras position och studera deras beteende. Man kan också flytta djur med hjälp av drönare.

Mer kunskap behövs om den digitala teknikens potentiella möjligheter for övervakning och hantering av betande djur, särskilt när det gäller drönare och virtuella staket. Inom projektet SustAinimal kommer virtuella stängsel att undersökas vidare.

Länk till artikeln

Animals | Free Full-Text | Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture | HTML (mdpi.com)

Länk till rapporten

https://pub.epsilon.slu.se/17763/1/berg_c_et_al_201008b.pdf

Referens

Herlin A, Brunberg E, Hultgren J, Högberg N, Rydberg A, Skarin A. 2021. Animal Welfare Implications of Digital Tools for Monitoring and Management of Cattle and Sheep on Pasture. Animals 11, 829. https://doi.org/ 10.3390/ani11030829


Kontaktinformation

Anders Henrik Herlin, universitetslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU
anders.herlin@slu.se, 040-41 52 19