Ur SLU:s kunskapsbank

Galopphästars tarmflora ändrades av prebiotika

Senast ändrad: 11 oktober 2023
Galopphästar

Tarmflorans bakterier kommunicerar med immunsystemet och hjärnan, och är viktiga för mag-tarmhälsan och tarmväggens funktion. Prebiotika är växtfiberbaserade produkter som ska gynna tillväxt av goda bakterier i tarmen. Trots att det finns produkter för att stödja hästens tarmflora att köpa på marknaden har effekten av dem sällan undersökts vetenskapligt.

I den här studien  inkluderades resultat från 22 galopphästar i aktiv träning som slumpmässigt antingen fick tillskottet eller utgjorde kontroller. Efter 12 veckor utvärderades tarmflorans sammansättning av bakterier enligt specifika kriterier som sattes upp i studiens början.

Tarmflorasammansättningen hos de hästar som fått tillskottet uppvisade en signifikant förändring mot att mer likna den som rapporterats för friska betande hästar än den hos hästar med tjocktarmsinflammation. Exempelvis sågs en ökning av bakteriestammen Firmicutes och en minskning av stammen Bacteroidetes.

Studien visar effekt av tillskottet och indikerar att tävlande galopphästar kan ha en obalanserad tarmflora, vilket skulle kunna påverka deras hälsa. Framtida studier kan med dessa resultat som grund exempelvis undersöka sambandet mellan tarmfloran och galopphästars prestation och hälsa.

Studien finansierades av Paddocks Farm Partnership Ltd, som inte hade någon roll i studiedesign, datainsamling, analys eller presentation av resultaten.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/vetsci10010027

Referens

Adams, V.J.; LeBlanc, N.; Penell, J. Results of a Clinical Trial Showing Changes to the Faecal Microbiome in Racing Thoroughbreds after Feeding a Nutritional Supplement. Vet. Sci. 202310, 27. 


Kontaktinformation

Johanna Penell

Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618673413, +46730858031
E-post: johanna.penell@slu.se