Ur SLU:s kunskapsbank

Gener för mental förmåga påverkar travframgångar

Senast ändrad: 27 december 2019

I en studie som finansierats av Stiftelsen Hästforskning visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet att gener som reglerar mental förmåga har betydelse för kallblodstravares framgång på travbanan.

För att ta reda på vilka gener hos kallbodstravaren som är viktiga för tävlingsframgång analyserades arvsmassan hos 613 kallblodstravare. Som mått på tävlingsframgång användes intjänad prissumma, bästa kilometer-tid och antal travlopp med galoppinslag. Kopplingen mellan dessa mått och mer än 350 000 genetiska markörer testades.

För egenskapen intjänad prissumma kunde nio genetiska markörer identifieras. För bästa kilometer-tid och antal travlopp med galoppinslag blev resultaten inte lika tydliga men flera intressanta regioner i arvsmassan ringades in.

I de utpekade delarna av arvsmassan finns gener som reglerar energimetabolismen, men flertalet gener styr hästarnas minne och inlärningsförmåga. Som ett nästa steg behövs nu studier som visar hur mental kapacitet påverkar tävlingsframgång hos kallblodstravaren, och sannolikt även hos andra hästraser.

Studien visar att kallblodstravarens arvsmassa är fördelaktig för kartläggning av gener som styr komplexa egenskaper. I praktiken innebär detta att rasen kan användas som modell då man letar efter markörer för egenskaper som är intressanta att förbättra genom avel.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12863-018-0670-3

Referens

Brandon D Velie, Kim Jäderkvist Fegraeus, Marina Solé, Maria K Rosengren, Knut H Røed, Carl-Fredrik Ihler, Eric Strand, & Gabriella Lindgren. (2018) A genome-wide association study for harness racing success in the Norwegian-Swedish Coldblooded Trotter reveals genes for learning and energy metabolism. BMC Genet. 2018; 19: 80.