Ur SLU:s kunskapsbank

Halt eller inte halt? - det är frågan

Senast ändrad: 07 december 2021

Ortopediska skador visar sig ofta som hältor och är den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Royal Veterinary College i Storbritannien har i den här studien objektivt undersökt symmetrin i rörelsemönstret hos 222 ridhästar med hjälp av sensorer.

Hästarna var enligt ägarna ohalta, fungerade väl i träningen och hade inte undersökts eller behandlats för hälta de senaste sex månaderna.

Hela 73% av hästarna hade någon form av rörelseasymmetri. Många visade asymmetrier i samma storleksordning som hästar som utreds för hälta. Den använda metoden visar dock inte i vilken omfattning asymmetrierna är smärtutlösta eftersom hästar eventuellt också kan ha medfödda eller upptränade asymmetrier.

Studien visar att det finns en potentiell risk att hästar rids trots smärta, samt att hästar behandlas och döms ut för rörelseasymmetrier som kanske inte är smärtutlösta. Det är idag okänt var gränsen går mellan ett friskt och ett sjukt rörelsemönster, något som veterinärer förväntas avgöra dagligen i samband med hältutredningar och besiktningar av hästar.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning samt Formas

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176253

Referens

Rhodin M., Egenvall A., Haubro Andersen P. and Pfau T. Head and pelvic movement asymmetries at trot and compensatory movement asymmetries in riding horses perceived as healthy by the owner. Plos One. doi.org/ 10.1371/journal.pone.0176253


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se