Ur SLU:s kunskapsbank

Hästars Y-kromosomer ger ny information om hingstlinjer

Senast ändrad: 05 juli 2021

Då färre hingstar än ston används i hästavel har de hingstar som används stort inflytande på avelsresultatet. Det finns därför intresse av att kunna följa hingstlinjer i avelsarbetet. Hingstlinjer följs vanligen med hjälp av stamtavlor men dessa kan vara ofullständiga eller till och med felaktiga.

För att vidareutveckla möjligheten att följa hingstars släktskap har ett internationellt forskarteam med deltagare från Sveriges lantbruksuniversitet analyserat genetisk information från hästars Y-kromosomer. Den framtagna informationen har en upplösning som är jämförbar med den som finns för människa. Forskarna använde genetiska data från hingstar av 130 domesticerade hästar, nio przewalskihästar och en åsna.

Forskarna fann att västerländska hästar var samlade i en relativt nyligen etablerad närbesläktad grupp. Detta beror troligtvis på den stora inblandningen av hingstar med orientaliskt ursprung i västeuropeiska och nordamerikanska raser under de senaste hundra åren.

Forskarna har genom denna studie utvecklat möjligheterna för analys av enskilda hingstlinjer, oberoende av tillgång till korrekta stamtavlor, och banat väg för kriminaltekniska tillämpningar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1038/s41598-019-42640-w

Referens

Sabine Felkel, Claus Vogl, Doris Rigler, Viktoria Dobretsberger, Bhanu P. Chowdhary, Ottmar Distl, Ruedi Fries, Vidhya Jagannathan, Jan E. Janečka, Tosso Leeb, Gabriella Lindgren, Molly McCue, Julia Metzger, Markus Neuditschko, Thomas Rattei, Terje Raudsepp, Stefan Rieder, Carl-Johan Rubin, Robert Schaefer, Christian Schlötterer, Georg Thaller, Jens Tetens, Brandon Velie, Gottfried Brem & Barbara Wallner. The horse Y chromosome as an informative marker for tracing sire lines. Scientific Reports (2019), volume 9, article number 6095