Ur SLU:s kunskapsbank

Hästens ögontemperatur mätt med infraröd teknik

Senast ändrad: 07 oktober 2021
Hästöga

Det finns flera studier där man med infraröd teknik mätt ögontemperaturen på hästar för att ta reda på om djuren är stressade. Metoden är dock inte vetenskapligt utvärderad och det är oklart om dessa mätvärden alls kan användas för att bedöma stress.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt hur den maximala ögontemperaturen varierar mellan individuella hästar, mellan hästraser, kön och olika åldrar. I studien undersöktes också hur den omgivande miljön och den person som utförde undersökningen påverkade ögontemperaturen, och hur väl ögontemperaturen samstämde med rektaltemperaturen hos hästarna. Nästan 800 ögontemperaturmätningar gjordes på 32 hästar i deras hemmiljö på fem gårdar. Varje gård besöktes vid fem tillfällen med cirka en månads mellanrum.

Det fanns en tydlig skillnad i ögontemperatur mellan olika individer, temperaturer från 29,4 till 37,6°C registrerades. Även den  månad som undersökningen utfördes, gården (>2°C) och mätplatsen, d.v.s. i eller utan för stallet (0,8°C), hade stor inverkan på ögontemperaturen. Temperaturen påverkades också av ras, kön och av provtagare. Forskarna fann inget samband mellan ögon- och rektaltemperaturen.

Studien visar att ögontemperaturen påverkas av många faktorer och författarna rekommenderar därför att måttet ögontempereratur används med stor försiktighet, både i vetenskapliga studier och vid bedömning av hälsostatus hos hästar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113218 

Referens

A Jansson, G Lindgren, BD Velie, M Solé. An investigation into factors influencing basal eye temperature in the domestic horse (Equus caballus) when measured using infrared thermography in field conditions. Physiology & Behavior (2021), volume 228, 113218


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06