Ur SLU:s kunskapsbank

Hur dåligt ser silverfärgade hästar?

Senast ändrad: 03 juni 2021
Närbild på hästhuvud från sidan. Foto

Tidigare studier har visat att den ärftliga ögonsjukdomen Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) är kopplad till silverfärg hos hästar. Hästar med dubbelt silveranlag, det vill säga anlag från båda föräldrarna, har ofta en kraftig synnedsättning. De allra flesta islandshästar som är silverfärgade bär endast på ett silveranlag och det har hittills varit okänt om synen är påverkad hos dessa hästar.

För att öka kunskapen om hur synen påverkas hos silverfärgade hästar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt om hästar med silveranlag har brytningsfel. I studien ingick totalt 152 islandshästar. Varje häst med silveranlag matchades med en kontrollhäst i samma ålder men utan silveranlag.

Hästarna med ett silveranlag som var äldre än 16 år var överlag mer närsynta än hästar utan silveranlag. Det var ingen skillnad i ögats brytningsförmåga hos hästarna som var yngre än 16 år. Hästarna med dubbla silveranlag var närsynta oavsett ålder. Hästarna utan silveranlag var inte närsynta, inte heller de som var äldre än 16 år.

Studien ger information som är värdefull vid avelsrådgivning. Rådet att inte korsa två silverfärgade hästar kvarstår. Hästägare bör också vara observanta på att deras silverfärgade häst kan ha en ökad risk att bli närsynt när den blir gammal.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet (FORMAS) och Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-017-1059-7

Referens

Johansson MK, Jäderkvist Fegraeus K, Lindgren G, Ekesten B. The refractive state of the eye in Icelandic horses with the Silver mutation. BMC Veterinary Research (2017) 13:153 DOI 10.1186/s12917-017-1059-7