Ur SLU:s kunskapsbank

Hur mår hästar egentligen?

Senast ändrad: 09 december 2021

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvecklat ett nytt protokoll för att mäta hästvälfärd, det vill säga hästens mentala och fysiska hälsa. Hur protokollet utvecklades och resultat från en pilotstudie presenteras i en ny vetenskaplig artikel.

Målet med det nya protokollet var att objektivt mäta hästvälfärd genom ett stort antal mått på hästen, t.ex. hull, hudstatus, beteende. Befintliga protokoll, som bland annat används vid djurskyddskontroller, fokuserar ofta mer på omgivningen än på själva djuret (takhöjd, boxstorlek etc.). Det nya protokollet döptes till HWAP (Horse Welfare Assessment Protocol). Det har sin grund i befintliga protokoll och går i linje med det erkända välfärdssystemet Welfare Quality®.

Forskarna bedömde att protokollet ger en bra bild av den faktiska hästvälfärden, identifierar viktiga riskfaktorer för hästvälfärden och kan vägleda förbättringar inom hästhållning. Delar av protokollet används nu praktiskt inom hästvälfärdsprogrammet "Travarhälsan" hos Svensk Travsport.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.7120/09627286.26.1.059

Referens

Viksten, SM; Visser, EK; Nyman, S; Blokhuis, HJ. Developing a horse welfare assessment protocol. Animal Welfare, Volume 26, Number 1, February 2017, pp. 59-65(7)