Ur SLU:s kunskapsbank

I vilken utsträckning täckas och klipps hästar?

Senast ändrad: 07 december 2021

Det finns begränsad information om i vilken omfattning hästägare använder hästtäcken och klipper sina hästar. Forskning om effekterna av dessa åtgärder tyder på att klippning och användning av täcke inte alltid är nödvändigt ur hästens perspektiv och att åtgärderna till och med kan störa hästens förmåga att reglera kroppstemperaturen.

Denna studie, som utfördes i samarbete med norska forskare, undersökte hantering av hästar med speciellt fokus på användande av täcke och klippning i Sverige och Norge. Med hjälp av en webbaserad enkät samlades information om hur ofta täcken används, hästar klipps och av vilka orsaker detta görs, t ex inhysningsform, utfodring, hästsportsgren, väderförhållanden, träning och ägarens kunskap om hästars temperaturreglering.

Resultaten visade att täcken används utomhus i stor utsträckning både i Sverige (91%) och Norge (84%). Användningen var särskilt vanlig hos varmblodiga ridhästar. Täcken används framförallt vid nederbörd och kyla, dock redan från temperaturer omkring +10°C. Majoriteten (67%) av svenska ägare hade också klippt sina hästar vid något tillfälle (Norge 35%). Resultatet visade på varierande kunskaper om hur täcken påverkar hästens temperaturreglering.

Forskarna som genomförde studien drar slutsatsen att vetenskaplig information i frågan inte sprids tillräckligt i praktiken och att hästar ofta klipps och kläds med täcken i onödan.

Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.2527/jas.2016.1146

Referens

Elke Hartmann, Knut Bøe, Grete Jørgensen, Cecilie Mejdell, Kristina Dahlborn. Management of horses with focus on blanketing and clipping practices reported by members of the Swedish and Norwegian equestrian community. Journal Animal Science. E-pub ahead of print. doi: 10.2527/jas2016.1146