Ur SLU:s kunskapsbank

Kan hästens stora blodmask vilseleda immunförsvaret?

Senast ändrad: 03 mars 2021
Strongylus vulgaris

Den stora blodmasken (Strongylus vulgaris) anses vara hästens farligaste inälvsparasit. Rapporter om ökad förekomst av stor blodmask i Norden samt risker för utveckling av resistens mot avmaskningsmedel har lett till att forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöker möjligheter att utveckla ett vaccin mot parasiten. Som en del i detta arbete har forskarna undersökt hur olika larvstadier av hästens stora blodmask interagerar med celler i hästens immunförsvar.

Att utveckla vaccin mot hästens stora blodmask försvåras av parasitens komplicerade livscykel, med flera olika larvstadier som vandrar genom tarmen och i tarmens blodkärl, och av parasitens förmåga att påverka hästens immunförsvar. För att ta reda på mer om hur den stora blodmaskens olika larvstadier påverkar hästens immunförsvar exponerades immunceller från häst för tre av blodmaskens larvstadier i cellodlingar.

Studien visade att de tre olika larvstadierna framkallade olika typer av immunsvar, där framförallt det s.k. L4-stadiet, vilket är det stadie då larverna börjar vandra i tarmen, skiljde sig från de tidigare stadierna.

Kartläggningen tillför kunskap som kan ge vägledning om hur ett framtida vaccin behöver byggas upp för att vara effektivt, och gav samtidigt information om hur parasiter kan styra, och eventuellt vilseleda, immunförsvaret i början av infektionsförloppet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/pim.12794

Referens

Hellman, S., Tydén, E., Hjertner, B., Nilsfors,, F., Hu, K., Morein., Fossum, C. Cytokine responses to various larval stages of equine strongyles and modulatory effects of the adjuvant G3 in vitro. Parasite Immunology 2020;00:e12794. 


Kontaktinformation

Stina Hellman
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Telefon: 018-672781
E-post: stina.hellman@slu.se