Ur SLU:s kunskapsbank

Klädbyte behövs för att hindra smitta mellan stall

Senast ändrad: 03 juni 2021
En häst och en person i ett stall. Foto.

Kvarka är en allvarlig och mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger hög feber, hosta, näsflöde och svullna lymfknutor i huvud/hals-regionen som kan utvecklas till bölder. För att hindra spridning av kvarka och andra smittsamma sjukdomar behövs kunskap om hur smittan överförs och bra smittskyddsrutiner.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt hur kvarkabakterier kan överföras mellan hästar via människors kläder. I studien undersöktes hur länge kvarkabakterier överlevde på två sorters textilmaterial, T-shirt respektive jacka, samt hur många bakterier (av alla sorter) som fastnar på en ärm vid ordinarie hantering av hästar.

Kvarkabakterierna överlevde minst ett dygn på båda tygmaterialen. Överlevnaden var betydligt längre på T-shirttyget än på jacktyget. Vid vanlig hantering av en häst fastnade stora mängder bakterier på försökspersonernas ärmar.

Studien visar att risken är stor att personer som besöker flera stallar samma dag för med sig bakterier om de inte byter kläder. Hästägare rekommenderas att tillhandahålla goda handtvättsmöjligheter och till exempel en tunn överdragsjacka för veterinärer, hovslagare och andra besökare som åker mellan olika stall.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.10.002

Referens

Sara Frosth, John Pringle, Susanna Sternberg Lewerin. Potential transmission of bacteria, including Streptococcus equi spp., between stables via visitors' clothes. Journal of Equine Veterinary Science (2018). Volume 71, pages 71-74.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se