Ur SLU:s kunskapsbank

Koppling mellan prestation och pälsfärg hos travare

Senast ändrad: 03 juni 2021

Kallblodstravaren och den nordsvenska brukshästen härstammar båda från den nordsvenska hästen men har avlats för olika syften, travprestation respektive jord- och skogsbruksarbete. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet jämfördes arvsmassan hos kallblodstravare, nordsvenska brukshästar och varmblodstravare, för att hitta gener som påverkar travprestation.

Fem regioner i arvsmassan identifierades där travhästarna delade genetisk profil men skiljde sig från brukshästarna. Regionerna analyserades vidare för association med tävlingsprestation hos 400 kallblodstravare. En region var tydligt associerad med prestation och undersöktes därför hos ytterligare 1915 hästar av 18 raser.

Genvarianten i den aktuella regionen som var associerad med sämre prestation hos kallblodstravarna var vanligast hos ponnyraser och brukshästar, medan den andra varianten var vanlig hos bland annat travhästar, fullblod och halvblod.

Studien visade också att hästraser där alla individer uppvisar så kallad mjölmule (ljus mule) har den genvariant som var associerad med lägre prestation hos kallblodstravarna. Detta kan ha koppling till genen Endothelin3 som ligger i den undersökta regionen. Genen styr utvecklingen av de pigmentproducerande cellerna melanocyter men det behövs mer ingående studier för att förstå genens påverkan på pälsfärg och prestation hos häst.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.14814/phy2.13700

Referens

Fegraeus KJ, Velie BD, Axelsson J, Ang R, Hamilton NA, Andersson L, Meadows JRS, Lindgren G. A potential regulatory region near the EDN3 gene may control both harness racing performance and coat color variation in horses. Physiological Reports (2018), 6:10, e13700