Ur SLU:s kunskapsbank

Moderna hästraser härrör från två orientaliska hingstlinjer

Senast ändrad: 03 juni 2021

Tidigare analyser av hästars arvsmassa har visat att det finns en skillnad i den genetiska variation som följer faderslinjen (Y-kromosomen) och den som följer moderslinjen (mitokondrie-DNA). En låg variation hos Y-kromosomen tyder på att ett mindre antal vildhingstar bidrog till skapandet av tamhästen, medan en hög variation hos mitokondrie-DNA tyder på att många vilda ston från flera platser tämjdes.

I den aktuella studien, som utfördes av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och University of Veterinary Medicine i Wien, visades att de flesta nutida hästraser bär en Y-kromosom från hingstar som stammar från Orienten. Vidare kunde härkomsten specificeras till två linjer, den arabiska och den turkmenistanska linjen. Det engelska fullblodets Y-kromosomer visade sig härstamma från den turkmenistanska linjen och det är framförallt fullblodshingstar som spridit denna kromosom hos moderna hästraser. Resultaten visar också att hästraser från norra Europa har Y-kromosomer som skiljer sig från övriga rasers.

Detta öppnar upp för intressanta framtida studier om våra hästrasers ursprung och kan leda till ny kunskap om hur människan förflyttade sig för flera tusen år sedan.

Länk till artikeln

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982217306942?via%3Dihub

Referens

Wallner B, Palmieri N, Vogl C, Rigler D, Bozlak E, Druml T, Jagannathan V, Leeb T, Fries R, Tetens J, Thaller G, Metzger J, Distl O, Lindgren G, Rubin CJ, Andersson L, Schaefer R, McCue M, Neuditschko M, Rieder S, Schlötterer C, Brem G. Y Chromosome Uncovers the Recent Oriental Origin of Modern Stallions. Curr Biol. 2017, 10;27(13):2029-2035. doi: 10.1016/j.cub.2017.05.086.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har bidragit med lika mycket data till studien.