Ur SLU:s kunskapsbank

Smörjande ämne i ledvätska förändras vid osteoartrit

Senast ändrad: 07 december 2021

Ledsjukdomen osteoartrit (artros) är en vanlig anledning till kronisk smärta och nedsatt prestation hos hästar. Sjukdomen innefattar en låggradig inflammation som leder till obalans i uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk. Tidigt i sjukdomsförloppet minskar produktionen av proteinet lubricin som smörjer ledbrosket och minskar friktionen i leden. För att lubricin skall ha god smörjande effekt är det viktigt att kolhydrater binder till proteinet, så kallad glykosylering.

I denna studie undersöktes glykolyseringen av lubricin i ledvätska från friska hästar och från hästar med osteoartrit. Utsöndringen och nedbrytningen av lubricin studerades även i cellkulturer där ledbroskceller från friska hästar stimulerades på liknande sätt som vid verklig låggradig inflammation.

Studien visade att glykosyleringen av lubricin var förändrad i ledvätska från sjuka leder jämfört med ledvätska från friska hästar. Den upptäckta förändringen påverkar troligen den smörjande effekten på ledbrosket negativt och kan vara en tidig del i sjukdomsförloppet. Studien visade också att nedbrytning av lubricin fungerar likadant i cellkultur som i verklig ledvätska och att cellkulturer därför kan användas för vidare studier av lubricin.

Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning, FORMAS, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Vetenskapsrådet.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1111/evj.12521

Referens

Svala E, Jin C, Rüetschi U, Ekman S, Lindahl A, Karlsson NG, Skiöldebrand E. Characterisation of lubricin in synovial fluid from horses with osteoarthritis. Equine Vet J.2017 Jan;49(1):116-123. doi: 10.1111/evj.12521.


Kontaktinformation

Emilia Svala
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 018-671168
E-post: emilia.svala@slu.se