Ur SLU:s kunskapsbank

Specialiserad avel delar svenska varmblodsrasen

Senast ändrad: 26 januari 2021
Hästöga

Den svenska varmblodiga ridhästen (SWB) härstammar från mångsidiga kavallerihästar. Idag har de flesta SWB-uppfödare specialiserat sin avel antingen mot hoppning eller dressyr. För att ta fram information som kan användas som hjälpmedel i det framtida avelsarbetet har forskare vid från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur den specialiserade aveln har påverkat SWB-hästar genetiskt.

DNA-prover från hästar med höga respektive låga avelsvärden (EBV) för hoppning analyserades och forskarna sökte efter genetiska skillnader som uppkommit på grund av den specialiserade aveln. En stark selektion för en viss egenskap ger lägre grad av genetisk variation (inavel) i kromosomregioner med gener som kodar för som i studiens fall, viktiga sportegenskaper.

Genetiska skillnader mellan grupperna kunde ses i elva kromosomer hos SWB-hästarna. Inom de påverkade kromosomregioner finns gener med funktion för t.ex. mentalitet, hjärnans belöningssystem, utveckling av bindväv och muskler, kroppskontroll, tillväxt och fysisk utveckling.

Studien visar att på relativt få generationer har den specialiserade aveln av SWB redan lett till en påvisbar genetisk uppdelning mellan hopp- och dressyrhästar. Studien bidrar också med information till framtida genomisk avelsvärdering. Genomisk avelsvärdering är ett komplement till klassiska avelsindex och innebär att man med hjälp av DNA-prov identifierar individer som är intressanta för avel.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/genes10120976 

Referens

Ablondi M, Eriksson S, Tetu S, Sabbioni A, Viklund Å, Mikko S. Genomic Divergence in Swedish Warmblood Horses Selected for Equestrian Disciplines. Genes (Basel). 2019 Nov 27;10(12):976.


Kontaktinformation

Sofia Mikko
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik, SLU
Husdjursgenetiska laboratoriet                                                        


Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se